Telningen är en privat förskola som startades på Fågelbacken 1990 av personal på Telia. I dag drivs förskolan som en ekonomisk förening där föräldrar sitter i styrelsen. Rektorn har tillsammans med den övriga personalen det pedagogiska ansvaret.

Förskolan har tidigare haft 2 avdelningar med 16 barn vardera. För tillfället är vi i Slottsparken i Plantförskolans lokaler där vi har 1 avdelning med 18 barn och 3 heltidsanställda pedagoger. Avdelningen är åldersblandad från 1-5 år. Till sommaren kommer vi flytta in i nyrenoverade lokaler på Stensjögatan och då utöka till 3 avdelningar och 10 pedagoger.

Läs mer om vår Verksamhet

skogsmulle1