Välkommen till förskolan Telningen!

Telningen är en privat förskola som startades på Fågelbacken 1990 av personal på Telia. I dag drivs förskolan som en ekonomisk förening där 8 föräldrar sitter i styrelsen. Rektorn har tillsammans med den övriga personalen det pedagogiska ansvaret.

Förskolan har två avdelningar med 16 barn vardera och tre heltidsanställda pedagoger på varje avdelning. Avdelningarna är åldersblandade från 1-5 år.

För tillfället är vi i Slottsparken i Plantförskolans lokaler. Vi är bara en avdelning med 18 barn just nu. Till sommaren kommer vi flytta in i nyrenoverade lokaler på Stensjögatan och då utöka till 2 ev. 3 avdelningar igen.

skogsmulle1