Våra pedagoger

Filuren:

Sophie Roos: Förskollärare/Rektor

Anne Eriksson: Barnskötare och Montessorilärare för barn 0-6 år

Läs mer om våra Lokaler

 lotta