Kontakt

Förskolan Telningen
Kung Oscars väg 7
21133 Malmö

Karta

Mail: forskolantelningen@hotmail.com

Filuren

Telefon:
Mobiltelefon: 0762 49 36 70
Telefon:
Mobiltelefon:
hoppla