Skogsmulle via Friluftsfrämjandet

Telningen har under många år bedrivit Skogsmulleverksamhet i Friluftsfrämjandets regi för 4-5 åringarna. Våra pedagoger är utbildade av Friluftsfrämjandet.

Tillsammans med andra privata förskolor åker barnen ut med buss sju torsdagar per termin mellan 9.00-14.00, till skogen i Arrie.

Vi lär oss om allemansrätten, hur man gör när man går vilse, vi lär oss känna igen våra vanligaste fåglar och växter, håvar smådjur i dammen, äter egen matsäck, sjunger och leker.

Vart annat år följer vi grodans/fjärilens utveckling och på hösten besöker vi Fågelstationen i Falsterbo. Vi avslutar vårterminen med ett spännande övernattningsläger.

Målet med Friluftsfrämjandets Skogsmulleverksamhet är:

  • Att väcka intresse för friluftsliv
  • Att trivas i naturen
  • Att vara aktsam om naturen
  • Att lära känna naturen
  • Att vara ute året om

Karta till Arrie/Lägerplatsen

Önskar du mer information om Skogsmulle gå in på www.friluftsframjandet.se
PDF – Mer om friluftsfrämjandet.

 

stenarpromenadvid vatten